JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Två domar från Migrationsöverdomstolen: Förlängning av uppehållstillstånd för arbete beviljas efter helhetsbedömning

[2017-12-13] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen bifaller överklaganden angående förlängning av uppehållstillstånd för arbete eftersom anställningsvillkoren har varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder.

I två avgöranden rörande förlängning av uppehållstillstånd för arbete konstaterar Migrationsöverdomstolen att man måste göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor under hela den tidigare tillståndsperioden. Eftersom villkoren för arbetstillstånden vid en sådan helhetsbedömning i dessa fall har varit uppfyllda kan uppehållstillstånd beviljas.

 


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM1350-17 Referat i mål nr UM10747-16


Senast ändrad: 2017-12-13

För mer information kontakta:

Anita Linder
Kammarrättslagman
08-561 694 52

Ann-Jeanette Eriksson
Kammarrättsråd
08-561 692 56