JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppehållstillstånd vägras två kvinnor som samtidigt söker uppehållstillstånd på anknytning till samme make

[2016-12-20] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

I ett mål om familjeåterförening vägras en mans två hustrur uppehållstillstånd då de samtidigt söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till honom i avsikt att leva tillsammans med honom och gemensamma barn i Sverige. Intresset av att förhindra månggifte anses väga tyngst vid den avvägning som måste göras.


Bifogade filer:

Referat i mål nr 10066--10067-15


Senast ändrad: 2016-12-20

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn