JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vafabs direktupphandling av avfallstjänster ogiltigförklaras

[2017-03-24] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten anser att alla avtal som Vafab utan föregående annonsering tilldelat Mälby Gård avseende utförandet av vissa avfallstjänster under 2015 är ogiltiga.

Förutsättningarna för direktupphandling enligt 4 kap. 5 § 3 LOU har inte varit uppfyllda. Avtalen har heller inte kunnat bestå med hänvisning till tvingande hänsyn till allmänintresse. 


Bifogade filer:

Dom i mål 2118-16


Senast ändrad: 2017-03-24