JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Värnpliktig inte utesluten från att anses som flykting

[2017-12-28] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket har inte visat att det har funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande under sin militärtjänstgöring har gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten. Han har därför inte ansetts utesluten från att anses som flykting.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 8644-16


Senast ändrad: 2017-12-28

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn