JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vidarkliniken i Järna får inte prövningstillstånd

[2018-06-29] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Vidarkliniken i Järna har i tidigare instanser uteslutits från att vara med i Stockholms läns landstings valfrihetssystem för BVC och barnmorskemottagning. Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd och beslutet står därför fast.


Bifogade filer:

Beslut i mål nr 3991-18 Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 10355-17


Senast ändrad: 2018-06-29

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn