JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

#juridik Stadsdelsnämnd får betala 75 000 kr i avgift för att under 2013 och 2014 inte ha gjort tillräckligt för att finna kontaktperson till 9-åring

[2016-04-15] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Bifogade filer:

Dom i mål nr 8131-15


Senast ändrad: 2016-04-15