JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

#migjuridik Dom angående bevislättnad för identiteten hos en förälder som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnets andra förälder.

[2016-04-11] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

När en utlänning ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sitt barns andra förälder kan bevislättnad i vissa fall ges avseende den sökande förälderns identitet, om föräldrarna levt tillsammans utomlands i hushållsgemenskap innan anknytningspersonen kom till Sverige. Detta gäller oavsett om det är fråga om ett tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd.


Bifogade filer:

Referat


Senast ändrad: 2016-04-11