JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

#migjuridik Fråga om barn som är EU-medborgare ska anses som flykting i Sverige.

[2016-04-11] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring m.m. på grund av att barnens far bedömts vara flykting när barnen är medborgare i en annan EU-stat.


Bifogade filer:

Referat UM3714-15


Senast ändrad: 2016-04-11