JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

#migjuridik Prövningstillstånd meddelat i mål om överföring enligt Dublinförordningen

[2016-04-12] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Fråga om ett lands tillämpning av asylprocedurdirektivet innebär att det är omöjligt att överföra en sökande till denna stat, som ursprungligen utsetts som ansvarig enligt Dublinförordningen. (Mål nr UM 1859-16)

Senast ändrad: 2016-04-12