JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

#migjuridik Prövningstillstånd för mål rörande ersättning till offentligt biträde

[2016-06-27] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Förskott på ersättning till offentligt biträde. Fråga om Migrationsverket har haft fog för att avslå begäran om förskott med motiveringen att ersättning kan antas bli fastställd inom sex månader, beräknat från den dag begäran om förskott kom in. (Mål nr UM 2351-16)

Senast ändrad: 2016-06-27