JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

#migjuridik Prövningstillstånd i mål rörande visering

[2016-07-06] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

En utlänning som ansöker om Schengenvisering har under sin tidigare vistelse med visering beviljats uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagens regler om förlängning av ett pågående besök. Fråga om detta ska beaktas vid bedömningen av utlänningslagens avsikt att lämna medlemsstatens territorium innan viseringstiden löper ut. (Mål nr UM 3926-16)

Senast ändrad: 2016-07-06