JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

#migjuridik Prövningstillstånd meddelat för mål om uppehållstillstånd

[2016-05-30] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Fråga om vilken betydelse reglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd har när det gäller kraven om rekryteringsförfarandet i 6 kap. 2 § andra stycket utlänningslagen. Även fråga om rekryteringsförfarandet avbryts när en ansökan om arbetstillstånd inkommer till Migrationsverket. (Mål nr UM 1963-16)

Senast ändrad: 2016-05-30