JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

#migjuridik Prövningstillstånd meddelat i mål om uppehållstillstånd

[2016-05-25] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Två makar söker uppehållstillstånd och anger som grund att de har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning. Fråga om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd på den grunden. (UM 623-16)

Senast ändrad: 2016-05-25