JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

#migjuridik Prövningstillstånd meddelat i mål rörande uppehållstillstånd

[2016-04-08] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

En utlänning har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för studier enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen. Fråga om förutsättningarna att efter slutförda studier bevilja uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen. Mål nr UM 8640-15

Senast ändrad: 2016-04-08