JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

#migjuridik Prövningstillstånd för mål rörande ersättning till offentligt biträde

[2016-06-27] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Fråga om förskott till offentligt biträde kan utgå för tidsspillan och utlägg. (Mål nr UM 1502-16)

Senast ändrad: 2016-06-27