JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

E-cigaretter får inte säljas utan godkännande från Läkemedelsverket

[2015-03-05] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att ett bolags e-cigaretter och påfyllnadsvätskor omfattas av bestämmelserna om läkemedel och därför inte får säljas i Sverige utan tillstånd från Läkemedelsverket. Domstolen motiverar sitt beslut med att produkterna innehåller nikotin vilket har en farmakologisk effekt och används vid rökavvänjning och för att lindra tobaksabstinens.

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte ändra underinstansernas beslut att vid ett löpande vite (vid varje överträdelse) om 700 000 kr förbjuda ett bolag att sälja e-cigaretter och påfyllnadsvätskor.

Produkterna innehåller nikotin som enligt åberopade studier tas upp av kroppen vid användning av e-cigaretter. Nikotin har en farmakologisk påverkan på kroppen och produkterna används bl.a. för rökavvänjning och för att lindra tobaksabstinens.

Produkterna omfattas därför av reglerna i läkemedelslagen och måste godkännas av Läkemedelsverket innan de får säljas i Sverige.

En ledamot var skiljaktig och ansåg att produkterna inte kan anses utgöra läkemedel, varför det inte krävs godkännande för att de ska få säljas.


Bifogade filer:

Avidentifierad dom 5313-14 Avidentifierade bilagor till dom 5313-14


Senast ändrad: 2015-03-05

För mer information kontakta:

Christina Eng
Lagman
08-561 693 91/christina.eng@dom.se

Pernilla Flank
Kammarrättsråd
08-561 690 44/pernilla.flank@dom.se

Magnus Schultzberg
Kammarrättsråd
08-561 694 91/ magnus.schultzberg@dom.se

Målnummer:

5313-14