JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsmål

Migrationsmål

2019-06-27

Fråga gällande beräkning av arbetsgivares ekonomiska förutsättningar att anställa vid prövning om uppehålls- och arbetstillstånd ska beviljas. (Mål nr UM 3717-19)

2019-06-19

Fråga om beräkning av försörjningskravet.
(UM 20729-18)

2019-06-18

Betydelsen av ändrade uppgifter om födelsetid vid ansökan om svenskt medborgarskap.
(UM 4433-19)

2019-06-17

Fråga om tillämpning av utlänningslagens bestämmelser om förvar och uppsikt för en utlänning som omfattas av mottagandedirektivet och där det inte finns något beslut om avvisning eller utvisning.
(UM 6323-19)

2019-05-06

Fråga om tolkningen av begreppet giltig ursäkt. (UM 4832-19)

2019-04-25

Tillämpningen av 6 kap. 2 a § utlänningslagen (2005:716)

(UM 2636-19)

2019-04-25

Ingår åtgärder som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut i ett ärende om snabb handläggning enligt 12 § förvaltningslagen i det uppdrag som följer av biträdets förordnande i ett ärende om utvisning eller avvisning. (UM 2994-19)2019-04-23

Fråga om anknytningsperson med tidsbegränsad anställning och medlemskap i arbetslöshetskassa kan anses uppfylla försörjningskravet. (UM 16070-18)

2019-03-12

Fråga om bedömningen av säker resväg i mål angående skyddsbehov. När ska bedömningen av säker resväg ske, var ska bevisbördan placeras och hur ska bedömningen göras? (Mål nr UM 536-19)2019-03-11

Fråga om det finns förutsättningar för att bevilja en doktorand fortsatt uppehållstillstånd för studier när denne bedrivit studier utanför Sverige under perioden. (Mål nr UM 20133-18)

2018-10-08

Fråga om ett praktiskt hinder mot att återvända till UNRWA:s (FN:s hjälporgan för palestinska flyktingars) verksamhetsområde medför att organisationens skydd eller bistånd har upphört. (Mål nr UM 9395-18)

2018-07-17

Fråga om vilken betydelse formerna för utbetald semesterlön/semesterersättning har vid prövningen av en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd p.g.a. arbete. (UM 7549-18)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Migrationsmål

 

Vad är RSS?