JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsmål

Migrationsmål

2018-06-11

Fråga om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att neka familjeåterförening för föräldrar till ett barn som är alternativt skyddsbehövande (mål nr UM 5407-18)

2018-06-11

Fråga om det föreligger synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter på grund av praktiskt verkställighetshinder (mål nr UM 1855-18)

2018-05-17

Fråga om när anstånd med verkställigheten bör beviljas enligt utlänningslagen. (UM 8-18)

2018-05-04

Fråga om en anknytningsperson, som är alternativt skyddsbehövande, har välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd eller om det annars kan anses strida mot ett svenskt konventionsåtagande att neka uppehållstillstånd (mål nr UM 3009-18)

2018-05-04

Fråga om den asylsökande fått sina asylskäl prövade i migrationsdomstolen (mål nr UM 1349-18)

2018-04-05

Fråga om rörlighetsdirektivets tillämpning när en maka till en dansk medborgare bosatt i Sverige ansöker om Schengenvisering (mål nr UM 263-18)

2018-03-19

Fråga om vilken betydelse en fängelsevistelse har vid bedömningen av en tredjelandsmedborgares uppehållsrätt. (15035-17)

2018-03-06

Fråga om när en möjlighet till internflykt ska prövas. (UM 16509-17)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Migrationsmål

 

Vad är RSS?