JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsmål

Migrationsmål

2018-03-19

Fråga om vilken betydelse en fängelsevistelse har vid bedömningen av en tredjelandsmedborgares uppehållsrätt. (15035-17)

2018-03-06

Fråga om när en möjlighet till internflykt ska prövas. (UM 16509-17)

2017-12-05

Fråga om förutsättningar för att betraktas som alternativt skyddsbehövande. (UM 14311-17)

2017-10-13

Fråga om det krävs att en familj ska vara bildad i den första medlemsstaten när en utlänning ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat. (UM 11460-17)

2017-06-21

Fråga om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när en arbetstagare erhållit lägre lön än vad som uppgavs i samband med tidigare ansökan. (UM 2239-17)

2017-06-13

Fråga om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen när annonsering har skett utanför Arbetsförmedlingens platsbank och den europeiska internetbaserade platsportalen Eures. (UM 4647-17)

2017-05-18

Fråga om vilka skäl som krävs för att en asylsökande ska beviljas flyktingstatusförklaring på grund av fruktan för förföljelse till följd av tillskriven politiskt uppfattning. (Mål nr UM 1970-17 och UM 2189-17)

2017-05-15

Fråga om tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till unionsmedborgare och som ansöker om visering omfattas av rörlighetsdirektivet. (Mål nr UM 2944-17)

2017-04-11

Fråga om familjeåterförening med person som beviljats flyktingstatus samt fråga om bevislättnad. (Mål nr UM 2630-17).

2017-01-31

Fråga om í vilket land en statslös person ska anses ha haft sin vanliga vistelseort om denne varit bosatt i flera länder. (Mål nr UM 8384-16)

2016-11-30

Överklagande rörande övergångsbestämmelserna till lagen (2016:752) om tillfällig begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (UM 9122-16)

2015-09-28

Måltyp: Överföring enligt Dublinförordningen

Frågan om inhibitionsbeslut som meddelats av Migrationsverket i mål om överföring enligt Dublinförordningen får suspensiv verkan. (UM 6579-15)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Migrationsmål

 

Vad är RSS?