JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsmål:

Fråga om när en begäran om offentligt biträde i mål som rör överklagande av Migrationsverkets beslut i fråga om statusförklaring kan avslås enligt
18 kap. 1 a § första stycket utlänningslagen (2005:716). (Mål nr UM 2484-17).