JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsmål:

Fråga om Migrationsverket har visat att det finns synnerlig anledning att anta att en person under sin militärtjänstgöring har gjort sig skyldig till krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten och därmed ska anses utesluten från att vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. (Mål nr UM 8644-16)