JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om säker e-post och kontaktformulär

E-post på ett säkrare sätt, information till domstolens aktörer

Kammarrätten i Stockholm började under våren 2014 använda sig av e-postkryptering i migrationsmål. Anledningen till att domstolen började kryptera sin e-post är att Personuppgiftslagen ställer krav på att all elektronisk kommunikation som innehåller uppgifter som är känsliga, eller som är att likställa med sådana, måste krypteras.

Fördelen med e-kryptering är att domstolen kan använda e-post i större utsträckning och därmed korta ner handläggningstiderna, men även att mottagaren kan besvara meddelanden på ett säkert sätt. Det krävs inte att mottagaren installerar programvaror eller certifikat för detta. Domstolens ambition är att i migrationsmål använda e-post istället för post så långt det är möjligt. Domstolen tar ställning till med vilken säkerhetsnivå ett meddelande ska skickas.

Vissa uppgifter får endast lämnas ut till en identifierad användare. Mottagarens identitet säkerställs då genom att denne måste ange en kod för att få tillgång till informationen i e-postmeddelandet. För att kunna använda e-postkryptering med kod behöver domstolen uppgift om mobiltelefonnummer.

Det är viktigt att mottagaren kontrollerar sin e-post åtminstone lika ofta som sin vanliga post/fax. Det är även viktigt att mottagaren uppmärksammar domstolen på om denne byter e-postadress och/eller mobiltelefonnummer.

Hur fungerar det?

Meddelandet skickas inte direkt till din e-postlåda, utan lagras istället på en säker server. Till dig skickas ett aviseringsmeddelande med en länk för att få tillgång till meddelandet. Meddelandet öppnas alltså inte i ditt vanliga mejlprogram. Det innebär, i motsats till vanlig e-post, att meddelandet inte kan läsas av utomstående på vägen till dig.

Eftersom själva meddelandet inte skickas till din e-postlåda påverkar meddelandets storlek inte heller lagringsutrymmet på ditt e-postkonto.

Meddelanden kan skickas på två sätt till dig

  • Utan kod: Du får ett aviseringsmeddelande med en länk. När du trycker på länken får du tillgång till meddelandet via en säker anslutning mellan enheten som du öppnar det från och servern som det finns lagrat på.
  • Med kod: Domstolen kan även förse meddelandet med en kod. Koden skickas som ett sms till din mobiltelefon när du trycker på länken i aviseringen. För att få tillgång till meddelandet måste du ange koden.

Så här gör du för att ta emot säker e-post
För information om hur säker e-post fungerar, klicka nedan:

Säker e-post - information till aktörer (Information från domstolen)

Secure e-mail - information to contacts (Information from the court)

Viktigt att tänka på

Logga ut för att kunna läsa meddelandet igen
Du måste logga ut och välja ett lösenord eller spara en cookie för att kunna öppna ett meddelande som har skickats utan kod på nytt.

Sparar du ett lösenord kan meddelandet öppnas från vilken enhet som helst. Du kan använda samma lösenord för flera meddelanden. Det är lämpligt att byta lösenord med jämna intervall.

Med en cookie kan du bara öppna meddelandet med samma enhet och samma webbläsare som du använde första gången.

Meddelanden som har skickats med kod
Meddelanden som har skickats med kod kan öppnas igen med samma kod. Om du inte vet vilken kod som hör till ett visst meddelande, kan du beställa den på nytt från inloggningssidan. Får du ofta meddelanden med kod kan det vara enklast att spara dem på din dator när du öppnar dem första gången.

Brevlådor som flera personer har tillgång till
Om flera personer har tillgång till en brevlåda, t.ex. en advokat och en sekreterare, kan man använda sig av ett gemensamt lösenord.

Den som öppnar meddelandet anger det överenskomna lösenordet när den loggar ut och på så sätt kan även nästa person öppna meddelandet.

Om du använder samma lösenord bör det bytas med jämna intervall.

Lagringstid
Meddelanden lagras i 30 dagar, därefter raderas de. Du måste spara meddelandet på din dator om du vill bevara det längre.

Vidarebefordra meddelanden
Det bästa sättet att vidarebefordra ett meddelande är att första spara det på din dator och därefter bifoga det till ett nytt e-postmeddelande.

Besvara meddelanden
Om du besvarar ett e-postmeddelande som har skickats med säker e-post skickas svaret till domstolen via samma säkra kanal.

Begränsad möjlighet att öppna bilagor med Android
Med standardwebbläsaren i Androidtelefoner och läsplattor kan bilagor inte öppnas, d.v.s. du kan läsa själva meddelandet men inte öppna bilagorna.

Om du använder en sådan webbläsare får du ett varningsmeddelande, som ger dig möjlighet att avbryta och öppna meddelandet med en annan enhet. har du en annan webbläsare installerad, t.ex. Chrome, kan bilagor till meddelanden öppnas även från telefonen.

Bifogade filer
Eftersom meddelandet inte lagras på ditt e-postkonto påverkas inte heller lagringsutrymmet på detta.

Ändrad e-post eller mobilnummer
Vid ändring av e-postadress eller mobilnummer måste kammarrätten informeras.

Frågor om säker e-post?

Kontakta den avdelning där du har ditt mål eller ärende för hjälp och mer information.
Senast ändrad: 2018-05-31

Information

Kontakta domstolen

Kontaktformulär säker e-post


Information in English

Secure e-mail - information to contacts


Säker e-postguide

Information till aktörer