JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vägledande avgöranden

Kammarrättens och Migrationsöverdomstolens vägledande avgöranden publiceras på Lagrummet, den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

De vägledande avgörandena publiceras även på Twitter:
@KammarrattSthlm.

Här kan du söka vägledande beslut.

Till Lagrummets webbplats.
Senast ändrad: 2014-08-20