JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vägledande avgöranden

Kammarrättens och Migrationsöverdomstolens vägledande avgöranden publiceras på den egna hemsidan, se vänstermeny samt på Lagrummet, den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

De vägledande avgörandena publiceras även på Twitter:
@KammarrattSthlm.

Här kan du söka vägledande beslut.

Till Lagrummets webbplats.
Senast ändrad: 2017-12-11