JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vad får beaktas vid beslut om avskiljande och placering av en förvarstagen utlänning?

[2017-10-30] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Vid beslut om avskiljande och placering av en förvarstagen utlänning i kriminalvårdsanstalt eller liknande på grund av säkerhetsskäl är det möjligt att beakta både utlänningens beteende i förvarslokalen och omständigheter som hänför sig till dennes beteende före vistelsen i förvarslokalen. En avvägning måste då göras mellan allvaret i tidigare händelser och den tid som har förflutit sedan de inträffade.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM3978-17


Senast ändrad: 2017-10-30

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn